راهنمای Open VPN در  16.04 Ubuntu

۱- ابتدا openvpn 2.4 را مطابق این آموزش  نصب کنید:

sudo echo "deb http://build.openvpn.net/debian/openvpn/release/2.4 xenial main" > /etc/apt/sources.list.d/openvpn-aptrepo.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install openvpn

 

۲- سپس یکی از فایل های تنظیمات openvpn را دانلود کنید.

۳- در نهایت با دستور زیر وصل شوید:

openvpn --config USA-UDP.ovpn

 نکتهبجای USA-UDP.ovpn اسم فایلی که دانلود کردید را بنویسید.

۴- موقع درخواست، username و سپس password خود را وارد کنید.