سرورهای قدیمی OpenVPN

  • این تنظیمات فقط برای روترها و سیستم های قدیمی تهیه شده است.
  • جهت نصب روی گوشی یا سیستم عامل های جدید ازفایل های تنظیمات جدید استفاده کنید.
محل سرور فایل های تنظیمات UDP
آمریکاآمریکا USA-UDP-old.ovpn
انگلیسانگلیس England-UDP-old.ovpn
هلندهلند Netherlands-UDP-old.ovpn
کاناداکانادا Canada-UDP-old.ovpn
فرانسهفرانسه France-UDP-old.ovpn
آلمانآلمان Germany-UDP-old.ovpn
رومانیجمهوری چک Czech-Republic-UDP-old.ovpn
محل سرور فایل های تنظیمات TCP
آمریکاآمریکا USA-TCP-old.ovpn
انگلیسانگلیس England-TCP-old.ovpn
هلندهلند Netherlands-TCP-old.ovpn
کاناداکانادا Canada-TCP-old.ovpn
فرانسهفرانسه France-TCP-old.ovpn
آلمانآلمان Germany-TCP-old.ovpn
رومانیجمهوری چک Czech-Republic-TCP-old.ovpn

نکته: هنگام اتصال به آدرس هر یک از کشور ها، شما به صورت اتوماتیک به سروری در آن کشور وصل می شوید که کمترین تعداد یوزر آنلاین را دارد.