راهنمای VPN2 در Android

به قسمت Settings رفته و گزینه Wireless & networks را انتخاب کنید. سپس VPN settings و بعد Add VPN را بزنید. برای اتصال 2 پورت PPTP وL2TP/IPSec PSK وجود دارد که تنظیمات آن ها در زیر آمده است.

توجه: لیست سرورهای VPN2

- پورت PPTP

VPN name: VPN Makers PPTP
Set VPN server: us.tuadd.com
Enable encryption: on

- پورت L2TP/IPSec PSK

VPN name: VPN Makers L2TP
Set VPN server: us.tuadd.com
Set IPSec pre-shared key: vpn2key
Enable L2TP secret: Off