راهنمای VPN2 در Iphone و Ipad

به قسمت Settings رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید و سپس Add VPN Configuration را بزنید. برای اتصال 2 پورت PPTP و L2TP وجود دارد که تنظیمات آن ها در زیر آمده است.

نکته: در آموزش های زیر به جای us.tuadd.com می توانید آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید را وارد کنید.

توجه: لیست سرورهای VPN2

- پورت L2TP

Type: L2TP
Description: VPN Makers L2TP یک اسم دلخواه مانند
Server: us.tuadd.com
Account: نام کاربری
RSA SecurID: Off
Password: رمز عبور
Secret: vpn2key
Send All Traffic: On
Proxy: Off

-پورت PPTP (این پورت در ios 10 حذف شده است)

Type: PPTP
Description: VPN Makers PPTP یک اسم دلخواه مانند
Server: us.tuadd.com
Account: نام کاربری
RSA SecurID: Off
Password: رمز عبور
Encryption Level: Auto
Send All Traffic: On
Proxy: Off