VPN با سرور ایران

  • این سرویس فقط برای کاربران خارج از ایران قابل استفاده می باشد.
  • این سرویس برای دانلود نبوده و حداکثر پهنای باند مصرفی در هر ماه ۲ گیگابایت می باشد. در صورتی که پهنای باند بیشتری مصرف شود، یوزنیم مسدود شده و اتصال به سرویس های دیگر نیز امکان پذیر نمی باشد.

توضیحات:

VPN با سرور ایران برای آن دسته از کاربران خارج از کشور می باشد که امکان دسترسی به بعضی از سایت های داخل ایران را ندارند.

جهت اتصال مطابق آموزش های موجود در راهنمای سایت برای پروتکل VPN2 عمل کرده و بجای آدرس سرور ir.tuadd.com را بدون هیچ حرفی در ابتدا و انتها وارد کنید.

توجه: در سیستم عامل ویندوز میتوانید از این کانکشن استفاده کنید: دانلود کانکشن